Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka definuje co znamená výpověď.

1. V pracovním právu jednostranné rozvázání pracovního poměru. Uskutečňuje se písemně a pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, stanovené zákonem. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů stanovených v zákoně, zatímco zaměstnanec je oprávněn podat výpověď i bez uvedení důvodu.
2. V občanském právu jednostranný právní úkon, kterým se ukončuje právní vztah ujednaný na neurčitou dobu, např. nájem.
3. V procesním právu tvrzeni svědka, znalce nebo tlumočníka. Jejich výpovědi při výslechu slouží jako důkazní prostředky.