Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka definuje co znamená vlastnické právo, vlastnictví.

Nejvyšší a úplná moc osoby nad věcí, která je předmětem jejího vlastnického práva. Vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje.