Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamenají věci ve smyslu právním.

Ovladatelné předměty a přírodní síly, které mají majetkovou hodnotu a mohou sloužit lidským potřebám. Základní rozlišení věcí vychází z odlišné podstaty věcí hmotných a nehmotných. Nehmotné věci jsou jednak produkty myšlení, např. vynálezy, jednak práva, např. pohledávky. Hmotné věci jsou buď movité (přemístitelné), nebo nemovité. Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.