Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená úschova.

Občanskoprávní smlouvou o úschově vzniká složiteli právo, aby schovatel movitou věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Schovatel má nárok na úhradu nákladů a na odměnu, byla-li dohodnuta nebo odpovídá-li to předmětu podnikání schovatele anebo zvyklostem.