Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená trestní stíhání mladistvých.

Je upraveno odchylně od obecných pravidel. Při trestání osoby, která v době spáchání trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku, přihlíží soud ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. Např. trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u mladistvých snižují na polovinu.