Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
Stránka definuje co znamená škoda z právního hlediska.

V právním pojetí je škodou znehodnocení (újma), jež se vyjadřuje v penězích. Podle předmětu znehodnocení se rozlišují škody na majetku a škody nemajetkové (na zdraví, na občanské cti). Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Za podmínek uvedených v právních předpisech se obvykle musí nahradit nejen skutečná škoda (znehodnocení, lat. damnum emergens), ale i to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk, lat. lucrum cessans - čti lukrum). Kromě obecné odpovědnosti za škodu jsou uzákoněny zvláštní druhy odpovědnosti, např. v občanském právu odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků a v pracovním právu odpovědnost zaměstnavatelů za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.