Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená stavební řízení.

Zvláštní druh správního řízení vedeného stavebním úřadem na základě zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Ve stavebním řízení se rozhoduje o umístění, povolování, změnách a zboření (demolici) staveb. Účastníci stavebního řízení jsou stavebník a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena.