Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená stavební řízení.

Zvláštní druh správního řízení vedeného stavebním úřadem na základě zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Ve stavebním řízení se rozhoduje o umístění, povolování, změnách a zboření (demolici) staveb. Účastníci stavebního řízení jsou stavebník a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena.