Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená správní soudnictví.

Přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy soudem na základě žalob nebo opravných prostředků. K tomuto přezkoumávání jsou věcně příslušné krajské soudy, nestanoví-li zákon jinak. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává.