Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená správní soudnictví.

Přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy soudem na základě žalob nebo opravných prostředků. K tomuto přezkoumávání jsou věcně příslušné krajské soudy, nestanoví-li zákon jinak. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem