Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená spoluvlastnictví.

Rozlišuje se podílové spoluvlastnictví a společné jmění. Při podílovém spoluvlastnictví podíly vyjadřují míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících z jejich společného práva. Na dělitelné věci může být spoluvlastníkův podíl přesně vymezen a nazývá se reálný podíl. Je-li věc nedělitelná, vyjadřuje se spoluvlastníkův podíl zlomkem nebo procentem z ceny společné věci. V takovém případě jde o podíl ideální (nedělený). Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely. Tvoří je jejich majetek získaný za trvání manželství, s výjimkou věcí, které některý z manželů dostal darem, zdědil, které slouží jeho osobní potřebě nebo které získal podle předpisů o restituci majetku. Společné jmění se dříve nazývalo bezpodílové spoluvlastnictví.