Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená společný závazek.

Má-li více dlužníků vůči věřiteli společný závazek, který má být splněn společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat celé splnění na kterémkoliv z nich. Jestliže splní dluh jeden ze společných dlužníků, povinnost ostatních tím zaniká.