Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamenají soudy.

Orgány státní moci soudní. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Hlavním úkolem soudů je poskytování právní ochrany. Jen soudy jsou oprávněny rozhodovat o vině a trestu za trestné činy. Zvláštní postavení má Ústavní soud, který je orgánem ochrany ústavnosti.