Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená smlouva o budoucí smlouvě, pactum de contrahendo.

Účastníci se zavazují, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu, o jejíchž podstatných náležitostech jsou dohodnuti. Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle uzavřít smlouvu bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.