Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená směnka.

Cenný papír, který má náležitosti směnky uvedené v zákoně směnečném a šekovém.
Rozlišují se dva typy směnek:
a) směnka vlastní, ve které její výstavce bezpodmínečně slibuje zaplatit určitou peněžitou sumu
b) směnka cizí, ve které její výstavce bezpodmínečně přikazuje určité osobě (směnečníkovi), aby zaplatila určitou peněžitou sumu.