Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená retroaktivita.

Zpětná časová působnost (účinnost) právních norem. V zájmu právní jistoty se pokud možno nepřipouští retroaktivita. V legislativní činnosti v demokratických státech se uplatňuje zásadní požadavek, aby nové právní normy nepůsobily nazpět, do minulosti.