Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená právní řád.

Souhrn všech právních předpisů určitého státu. Je uspořádán stupňovitě podle důležitosti čili právní síly předpisů. Právní síla vyplývá z toho, který státní orgán předpis vydal a jak se předpis nazývá. Právní řád si lze představit jako pyramidu. Na jejím vrcholu je ústava, další ústavní zákony a pod nimi zákony a zákonná opatření. To jsou předpisy zákonné (základní). Na ně navazují nižší předpisy podzákonné (prováděcí), které se nazývají nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a předpisy nižších státních orgánů.