Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená pracovní smlouva.

Písemná smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o založení pracovního poměru. Musí obsahovat druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Mimoto v ní lze dohodnout i další podmínky, na kterých mají účastníci smlouvy zájem. Nedodržení písemné formy nemá za následek neplatnost založeného pracovního poměru.