Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená ochrana osobnosti.

Právní ochrana fyzických osob, zajištěná ustanoveními občanského zákoníku. Předmětem ochrany osobnosti je zejména lidský život, zdraví, občanská čest, lidská důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy.