Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Stránka vysvětluje co znamená definice nezletilí a kdo je nezletilec.

Fyzické osoby, které nedovršily osmnáctý rok věku.
Zletilý je však i ten, kdo výjimečně uzavřel manželství před dosažením této věkové hranice.
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.