Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka vysvětluje co znamená jurisdikce.

Pravomoc rozhodovat podle práva neboli nalézat právo, kterou mají soudy a správní orgány. Soudní jurisdikce se dělí na trestní a civilní. V civilní se rozlišuje jurisdikce sporná (rozhodování sporů) a nesporná (např. rozhodování o adopci dětí).