Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená formální pravda.

V procesním právu je to protiklad materiální pravdy. Soud zpravidla rozhoduje na základě materiální pravdy, tj. po zjištění skutečného stavu věci vyhodnocením provedených důkazů. Někdy však postačí pouhá formální pravda. Např. uzná-li žalovaný žalobcův nárok, soud rozhodne podle tohoto uznání, i když oprávněnost žalobcova nároku nebyla dokázána.