Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená fikce.

1. Obecně smyšlenka, zdání, představa.
2. V právu někdy úkon považovaný za uskutečněný, i když k němu nedošlo. Například je uzákoněna fikce doručení písemnosti soudem, i když doručena nebyla a zůstala uložena na poště, protože adresát ji odmítl převzít.