Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená nutná obhajoba.Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát (např. v občanskoprávním sporu tomu tak být nemusí).

Právo na právní pomoc advokáta je jedno ze základních práv obviněného. V řadě případů je na úvaze obviněného, zda si zajistí pomoc advokáta či nikoliv.

Trestní řád však stanoví, že v případech tzv. nutné obhajoby musí obviněný advokáta mít.

Pokud si ho nezvolí sám obviněný, ani k tomu oprávněná osoba (např. manželka, rodiče), soud obhájce ustanoví z úřední povinnosti - advokát ex offo.

O nutnou obhajobu jde zjednodušeně řečeno v případech, kdy má sám obviněný ztíženoumožnost obhajoby (je např. ve vazbě či zbaven způsobilosti), či jde o závažnější trestný čin.

Úkolem obhájce je prokazovat nevinu obviněného, či jeho vinu alespoň zmírňovat.

Existence obhájce zvláště pak v případech nutné obhajoby představuje jakousi pojistku, že nebude odsouzen obviněný, proti kterému je vedeno stíhání na základě natolik chatrných důkazů, že je dokáže specializovaný právník s trochou úsilí rozvrátit.