Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená peněžitý trest.Tento trest je možné za méně závažné trestné činy uložit samostatně, nebo je ho možné uložit vedle jiného trestu v případě, že tak zákon výslovně stanoví, nebo jde o úmyslný trestný čin, kterým pachatel získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch.

Příklad: Pachateli krádeže je uložen trest odnětí svobody na 6 měsíců podmíněně odložený na 1,5 roku. Vedle tohoto trestu je mu uložen peněžitý trest ve výši 10 000 Kč.