Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co zanemná promlčení trestného činu a kdy je trestnost činu promlčena.Trestnost činu zaniká, pokud uběhne tzv. „promlčecí doba“, jejíž délka činí tři roky až dvacet
let podle závažnosti trestného činu. Zákon u některých trestných činů výslovně vylučuje možnost promlčení (např. některé zločiny proti lidskosti a válečné zločiny).

V zákonem stanovených případech se běh promlčecí doby přeruší (např. sdělením obvinění), či se určitý časový úsek nebude započítávat.