Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená vis maior.


Jde o neodvratitelnou událost, které nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí. Může jít např. o živelní pohromu.

Tato okolnost zpravidla osvobozuje dlužníka od povinnosti splnit závazek, např. nahradit škodu.