Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená vyrovnání (soudní vyrovnací řízení).Jeho účelem je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku dlužníka, který je v úpadku (úpadce) .

Na rozdíl od konkurzu není úpadce při vyrovnacím řízení zcela zbaven možnosti nakládat se svým majetkem.