Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená vydržení a jak dlouhá je vydržecí doba, lhůta u movité a nemovité věci.


Jde o nabytí vlastnického práva výkonem oprávněné držby po stanovenou dobu.

Oprávněný držitel nabývá vydržením vlastnictví movité věci, má-li nepřetržitě v držbě věc po dobu 3 let. Jde-li o nemovitost, je vydržecí doba 10 let.