Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená účinná lítost.Jde o právní skutečnost, v jejímž důsledku zaniká trestnost některých trestných činů (např. zanedbání povinné výživy).

Účinnou lítost projevuje pachatel tím, že napraví škodlivý následek svého trestného činu nebo učiní o tomto činu oznámení v době, kdy škodlivému  následku může být ještě zabráněno.