Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená tíseň v právu.Je to právní skutečnost, která může ovlivnit občanskoprávní smlouvy. Kdo uzavřel občanskoprávní smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od takové smlouvy odstoupit (taková smlouva se považuje za neplatnou).

Tato ustanovení však neplatí o smlouvách obchodněprávních.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem