Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená tíseň v právu.Je to právní skutečnost, která může ovlivnit občanskoprávní smlouvy. Kdo uzavřel občanskoprávní smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od takové smlouvy odstoupit (taková smlouva se považuje za neplatnou).

Tato ustanovení však neplatí o smlouvách obchodněprávních.