Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená slovo testament.


Je to závěť, tedy poslední vůle zůstavitele.  Jde tedy o jednostranný písemný právní úkon, kterým zůstavitel (fyzická osoba) určuje, kdo má po jeho smrti zdědit jeho majetek.

Platná závěť musí splňovat zákonem stanovené náležitosti.