Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená skutková podstata.


Je to definice jednotlivého druhu trestného činu uvedená ve zvláštní části trestního zákona.

Všech skutkových podstat je v trestním zákoně téměř 200.

Např. skutková podstata vraždy je úmyslné usmrcení člověka.