Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co to znamená příslušnost.

V procesním právu určení, který státní orgán má určitou záležitost projednat a rozhodnout

 

V občanském soudním řízení se rozlišuje:

Věcná příslušnost

Podle povahy věci určení stupně v hierarchii soudů, např. zda je věcně příslušný soud okresní nebo krajský.

Místní příslušnost

Jde o další určení, kterému konkrétnímu soudu na daném stupni záležitosti přísluší, např. že místně příslušný je podle bydliště žalované osoby Okresní soud v Kolíně.


Více o místní příslušnosti soudu zde:
Chci požádat o snížení výživného z důvodu ztráty zaměstnání. Už tento měsíc nemohu zaplatit výši uvedenou soudem, tak posílám míň. Jak dlouho může trvat vyřízení mé žádosti, abych se nedostal na seznam exekutorů. Kam mám žádost  poslat a co všechno musí obsahovat. Existuje na to formulář? Děkuji, NorbertODPOVĚĎ:
Žádost podejte na místně příslušný Okresní soud podle bydliště nezletilého dítěte, v jehož prospěch výživné poskytujete. Pokud už teď chcete hradit nižší výživné, bylo by dobré zkusit se na tom dohodnout s matkou, aby nebyla překvapená až jí přijde nižší částka na účet. Soudy vyřizují záležitosti péče a výchovy dítěte přednostně, takže při dobrém průběhu celého řízení by do měsíce mohlo být rozhodnuto.
Formulář na podání žádosti o snížení výživného neexistuje.
Buď můžete podat žádost ústně do protokolu (nadiktujete jí úřednici na soudě) a nebo na papír napište své jméno, adresu, číslo OP, identifikační údaje dítěte a zákonného zástupce – matky. Sepište, o co žádáte, z jakého důvodu, přiložte potvrzení z úřadu práce, o tom, že jste nezaměstnaný a evidovaný na ÚP. Datum, podpis.
Tento papír osobně doručte na podatelnu soudu a nebo pokud žádost budete posílat poštou, tak před své jméno uveďte přesnou a správnou adresu soudu.