Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená příčinná souvislost.Ekvivalentní název je kauzální nexus. Jde o vztah mezi příčinou a následkem, z něhož lze s určitostí dovodit, že tato příčina způsobila následek.

Z teorií příčinnosti se obvykle uplatňuje teorie adekvátního vztahu, podle které je příčinou to, co obvykle vyvolává následek jaký nastal.

Bez kauzálního nexu nelze úspěšně uplatnit žádnou právní odpovědnost. Např. za způsobenou škodu je zodpovědná jen taková osoba, která zavdala příčinu vzniku této škody.
Anamnéza:
IV. hospitalizace na neurologickém oddělení VN Olomouc.
OA : DM 2. typu na PAD, sledovaná v diaporadně, běžné dětské nemoci, vředová choroba duodena, léčena konzervativně asi od 19 let, koxartroza I. -II. st. bilat. - sledována na ortop. , ko co 1/2 roku; operace - gynekologická asi před 4 lety-cysty Bartholiniho žl. , úrazy - kontuze P kyčle před lety, jiné závažnější choroby neguje, nebyla vážněji nemocná. ; FA: Omeprazol 20 mg dlp sezónně, Metformin 850 mg tbl 1-0-1, RA : bezvýznamná; AA : Spasmoveralgin, intolerance Mesocainu, Noax, SA : vdova PA : částečný ID (záda a koxarthrosa), od 08/08 pracuje jako uklízečka AB : kouření do 15/den, alkohol příležitostně GA : před 4 lety operace cysty Bartholin. žl. , jinak bezvýznamná, 2 fyziologické porody, UPT: 0; posl. gyn. ko 12/08 - bpn. ; Onkoscreening: váhově stabilní, stolice a močení bez příměsi krve

Nynější onemocnění:
Pac. odeslána z neurol. ambul. dr. Řehákovou k infusní terapii. Po předchozí hospit. úleva na 6 měs. Poté docházela do spádu k aplikaci Dolminy, mobilisaci, obstřikům Diprophosem a Mesocainem, přechodný efekt. Postupně však progrese obtíží  a bolestí v bed. oblasti s občasnou prop. přes pravou kyčel po zevní ploše stehna ke kolenu, akcentace bolestí v noci, chvilková úleva při změně polohy. Úraz zad 0. Během roku i na pohotovosti - bolesti pod pravým žeberním obloukem - vyšetřena na LSPP - údajně uzavřeno jako vertebrogenní etiologie. Medikovala Sirdalud, Noax, hůře snášela (GIT potíže). V poslední době také časté závratě při delší poloze se zvednutýma rukama nebo záklonu hlavy, kdy se jakoby zatočí a má záškuby obou očí, kolaps či synkopa nebyla. Sfinktery intaktní. V r. 2002 CT i MR LS pát. ve FN Ol. - CT nález protruze disku L4/5, med. hernie L5/S1.

Objektivní nález:
Obj. neurotop. : lucidní, orient. časem, osobou prostorem, při vyšetř. spolupracující, exprese správná, přiléhavá, psychomotoricky v normě, hlava poklepově nebolestivá, bulby ve středním postavení, zornice izo, foto+, diplopie 0, nystagmus 0, výstupy n. V nebolestivé, n. VII a XII sym. , norm. , HKK v Ming. spr. , konfigurace HKK fyziologická, svalový tonus přiměřený, diadocho norma, rr. C5-C8 symetrické, stř. , py jevy  spastické a paretické 0, taxe správná, špetka správná, stisk sym;   břišní rr. spr. ,
DKK v Ming. nevyšetřeny pro bolestivost, konfigurace fyziologická, svalový tonus přiměřený, rr. L2-L4 sym. , správné, rr. L5-S2 sym. stř. , pyramidy 0, Lasegue 30/70, motorika akra pro L5 a S1 spr. , rotace v kyč. volná. ; stoj a chůze samost. , volné, bez pomůcek, bez antalg. držení nebo jiné patologie.   Čití trupu, HDKK a hlavy v normě.
Páteřní nález: páteř lehce mimo osu, hlava v lehkém přednosu, C páteř s omezenou dynamikou o 1/2 do všech směrů, pro antefelxi, retroflexi, inklinace i rotace, šíjní kulisa sym. , Th kyfosa lehce prohloubená, Th páteř lehce vázne pro flexi a extenzi, scapuly neprominují, LS páteř - paravertebrální spazmy L páteře,   aplanace bederní lordozy, pánev vodorovná, Thomayer jen naznačen, omezené rozvíjení L úseku, inklinace bilat. naznačeny, RF naznačeny,   Romberg stabil, pata - špička bpn,
Int. a biometr. : TK 145/80 mm Hg, 75 kg, 164 cm, afebrilní, AS prav. dých. sklípkové, bez vedl. fenom. , břicho palp. měkk. , prohm. , DKK bez otoků a známek zánětu.

Labor. a klin. vyš. :
Výsledky z 05/03/10:
  Metabolismus glukózy: Glukóza S: 8,19,    Metabolismus lipidů: Triacylglycerol S: 1,69, Cholesterol S: 6,28,    Metabolismus dusíku: Urea S: 4,9, Kreatinin S: 74,2,    Enzymy: ALT S: 0,31, AST S: 0,24,    Biochemická vyš: Bilirubin S: 23,3, Bil. konjugovaný S: 4,9,    Minerály+ABR: Fosfor anorganický S: 1,11, Hořčík S: 0,79, Sodík S: 135,9, Draslík S: 4,3, Vápník S: 2,24, Osmolalita-výp. S: 285, Osmol. efekt. -výp. S: 280,     Infekční serologie: VDRL modifikace RPR: negat, HBsAg S: negat, Syfilis TP S: negat,     Moč + sediment: pH U: 6,0, Bílkovina U: 0, Glukóza U: 0, Aceton U: 0, Urobilinogen U: 0, Bilirubin U: 0, Krev U: 1, Erytrocyty U: 0-2, Leukocyty U: 0-2, Epit. dlaždicovité U: 1-4,     Krevní obraz: Leukocyty B: 12,0, Erytrocyty B: 4,86, Hemoglobin B: 142, Hematokrit B: 0,419, Stř. obj. erytr. B: 86,4, Barvivo erytr. B: 29,3, Stř. barev. kon. B: 339, Trombocyty B: 303, Tromb. křivka B: 50,9, Tromb. stř. obj. B: 7,6,    DIFF - relativně: Neutrofily rel. B: 0,557, Lymfocyt rel. B: 0,324, Monocyt rel. B: 0,068, Eozinofily rel. B: 0,027, Bazofily rel. B: 0,006, Velké nepr. rel. B: 0,019,    DIFF - absolutně: Neutrofily abs. B: 6,90, Lymfocyty - abs. B: 4,0, Monocyty abs. B: 0,80, Eozinofily abs. B: 0,30, Bazofily abs. B: 0,10, Velké nepr. abs. B: 0,2,    Bez funkční skupiny: FW B: 2

RTG Th, L páteře, pánve 10.2.09:
Th - sin-skolióza, pedikly jsou sledovatelné, hrudní kyfóza jen lehce prohloubená, středně pokročilé spondylózní změny téměř v celém rozsahu Th páteře s ventrálními osteofyty 3 mm. Obratl. těla jsou bez komprese.
LS - dx-konvexita LS páteře, pedikly jsou sledovatelné, bederní lordóza je plošší, počínající osteochondróza disku se sekundární spondylózou s maximem L2-S1, s ventrálními osteofyty 3 mm velikosti. Obratl. těla bez komprese.
Proximolaterálně poněkud zúžené kloubní štěrbiny kyčelních kloubů s drobnými laterálními osteofyty při okraji acetabul. Je vyznačena jen mírná subchondrální sklerotizace krycích ploch. Mírné artrózní změny obou kyčelních kloubů.         Potvrzující lékař: MUDr. Magda Horáková

RHB kontr. konzil. 16.03.10 10:14        Zapsal: Harvan Jaroslav Prim. MUDr.
Subj:   absolvovala zatiaľ 12 infúzií, bolesti C a L miernejšie asi o 70%, rhb liečbu toleruje dobre.   Zajtra dimisia.
Obj:   Thom - 20 cm, LF v L bil. voľnejšie, ešte mierne viaznu asi o 1/3 s minim.   citl. , RF už voľnejšia, menej  citl.   Trny poklep. nebol. , reflex. zmeny v L sval. i kožné miernejšie, pruženie SIK, v LS a L ešte mierne citl. ,   v Th takiež už minim. citl. v stred. a hor. seg. , drobné CT bloky v stred. seg. bilat.
Dynamika C viazne asi o 1/3 do rot. a inkl. bilat. , C/Th pruží, C2 naráža, AO pruží, trapézy bil. palp. voľnejšie, zľahka    citl. , drobné bloky v dol. seg. C do inkl. bilat.
HKK  a DKK bez zásadných zmien.
Th: previedol som šetrne MOB SIK, L, Th a C, šetrnými a opatrnými vyš. technikami a hmatmi odstránené drobné CT bloky stred. seg. Th bilat. a drobné bloky v dol. seg. C do inkl. bil.
Dop: RHB liečbu u nás ukončujem, samostat. cvičenie, nepreťažovať, prevencia prechladnutia, dodržiavať zásady správnej pohybovej životosprávy a režim. opatrenia - poučená. Ko u nás p. p.   Medik. th podľa neurol.
Zapsal: Harvan Jaroslav Prim. MUDr.         16.03.10 10:13

Epikríza:
Pacientka přijata pro výše uvedené. Přeléčena analg. -myorelax. infus. th. v kombinaci s rehabilitací s uspokojivým efektem. Průběh hospitalizace bez kompl. , po celou dobu afebrilní, KP komp.
V obj. nálezu při propuštění: rr. L2-S2 sym. , py DKK 0, akrální motorika pro L5 bilat. spr. , Las. vlevo omez. kyčlí, vpravo při dotažení, stoj a chůze samost. , bez pomůcek.
Subj. udává zlepšení o 70%, projekce do PDK zmíněna, bolí kyčle.

Medikace:
DOLMINA INJ, NOVALGIN INJEKCE, GUAJACURAN 5%,
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONIKA MEDIEKOS F 1/1, ATARALGIN,
MYDOCALM 150 MG, METFORMIN 850 MG ZENTIVA,

Diagnózy:
M544    Chron. bederní algický syndrom s iritačně-. senzitivní kořenovou symptomatikou L5 vpravo,
  dle RTG Cp 2/2009 spondylolistéza C4/dorz. o 2mm/, C6 /ventr. o 2mm/, L5 /ventr. o 4mm/
  dle RTG LSp 02/2009 osteochondr. , sekund. spondylosa, ventr. osteofyty, dextroskol.
  dle MR LSp 2002 mediál. hernie L5/S1
M160    Koxalgie vpravo, dle RTG 2/09 mírné artrosní změny bilat. , je disp. ortopedem
E108      DM 2. typu komp PAD
K269      Vředová choroba duodena v OA, v remisi
Z886      Alergie na Spasmoveralgin v OA
Z885      Intolerance mesocainu v OA
F172      Fumatorka
E785 Hypercholesterolémie

Proximolaterálně poněkud zúžené kloubní štěrbiny kyčelních kloubů s drobnými laterálními osteofyty při okraji acetabul. Je vyznačena jen mírná subchondrální sklerotizace krycích ploch. Mírné artrózní změny

Doporučení:
Pacientku předáváme do péče praktickému lékaři, kde kontrola do 3 dnů a neurol. ambul. VNOl, kde ko. při klin. potřebě po předchozím objednání. Zvyklý režim vertebropatů - analgetika (např. Novalgin) v nutné míře při bolestech, páteř neprochlazovat, nepřetěžovat - obzvl. se vyvarovat delší činnosti v předklonu, těžší břemena zdvíhat z podřepu.   Vhodné pravid. rehab. cvič. páteře dle pokynů FT.
Vhodná dietní opatření při hypercholesterolémii, s odstupem kontrola lipidogramu s event. úpravou medikace. Medikace při dimisi viz níže, léky na 3 dny zajištěny.

Medikace všechny:
  METFORMIN 850 MG ZENTIVA                  1-0-1                                      2      TBL TBL FLM 60X850MG