Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Stránka definuje co znamená promlčení.Jde o nevykonání práva v zákonem stanovené době. Promlčením právo nezaniká, ale oslabuje se možnost jeho úspěšného vymáhání.

Soud nemůže promlčené právo věřiteli přiznat, jestliže dlužník uplatní námitku promlčení.

Kromě výjimek je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Odlišnou povahu má promlčení v trestním právu.

Od promlčení nutno odlišit prekluzi, jíž právo zaniká zcela.