Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená osoba blízká.Jsou to příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel. Také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Vymezení okruhu osob blízkých má právní význam např. při výslechu svědků.

Kdo by svědeckou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, není povinen svědčit.