Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená kontumační rozsudek.


Je to rozsudek pro zmeškání. Nedostaví-li se žalovaný bez důvodné omluvy k soudnímu jednání, pokládají se tvrzení obsažená v žalobě za nesporná a soud může rozhodnout podle nich.