Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka vysvětluje, co je to dědická nezpůsobilost.Jako dědicky nezpůsobilý je ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli (ten po kom dědic dědí), jeho manželovi, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy.

Kdo je dědicky nezpůsobilý, může dědit jen v tom případě, když mu zůstavitel jeho provinění odpustil.