Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pojem „podmíněná pohledávka“ označuje takovou pohledávku, jejíž vznik, změna nebo zánik je vázána na určitou podmínku. Takovou podmínkou může být např. situace, kdy má dlužník ručitele – svou pohledávku, jejíž existence závisí na tom, zda bude věřiteli plnit místo dlužníka nebo ne, si ručitel může přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku podmíněnou.