Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dosažení důchodového věku je jednou z podmínek nároku na důchod. Další podmínkou nároku na důchod je splnění potřebné doby pojištění. Důchodový věk je postupně zvyšován podle roku narození konkrétní osoby a u žen rovněž podle počtu vychovaných dětí. Platí, že čím mladší ročník narození, tím vyšší důchodový věk. U žen narozených do roku 1970 je důchodový věk snížen podle počtu vychovaných dětí. U mužů narozených do roku 1935 činí důchodový věk 60 let, u žen narozených do tohoto roku činil 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 57 let, pokud nevychovaly žádné dítě. Kdo byl narozen později, může nalézt, jaký mu stanoví zákon důchodový věk, v následující tabulce:

Odchod do důchodu - důchodový věk platný pro rok 2019

Rok

narození

 

Důchodový věk činí u

  mužů žen s  počtem vychovaných dětí
0 1 2  

3 - 4

5 a více
1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

60r+2m

60r+4m

60r+6m

60r+8m

60r+10m

    61r

61r+2m

61r+4m

61r+6m

61r+8m

61r+10m

    62r

62r+2m

62r+4m

62r+6m

62r+8m

62r+10m

    63r

63r+2m

63r+4m

63r+6m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    57r

    57r

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

    60r

60r+4m

60r+8m

    61r

61r+4m

61r+8m

    62r

62r+4m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    56r

    56r

    56r

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r

61r+4m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    55r

    55r

    55r

    55r

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    54r

    54r

    54r

    54r

    54r

    54r

54r+4m

54r+8m

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

53r+4m

53r+8m

    54r

54r+4m

54r+8m

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r+2m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

U ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.

Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v  zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie a účastníků odboje. Pro tyto skupiny pojištěnců i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996.