Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Doba studia je po dobu prvních šesti let po dosažení věku 18 let započítávána při výpočtu důchodu podobně jako doba zaměstnání. Doba studia získaná po 31. prosinci 2009 však nově již není takto započítávána. Pro dobu studia získanou před tímto datem platí, že jde o náhradní dobu, která se při stanovení výše důchodu započítává do doby pojištění v rozsahu 80 %. Doba studia od ukončení povinné školní docházky do dosažení 18 let věku je hodnocena jako doba pojištění (zaměstnání), pokud bylo studium vykonáváno před rokem 1996.