Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Platím si 35 let jako řidič z povolání pojistku u České pojišťovny - odpovědnost za škodu. Celou dobu jsem nepotřeboval žádné plnění. 2014 jsem odešel do důchodu. 2015 jsem začal pracovat pouze občasně (záskok za dovolené a nemoc), práce je na smlouvu - dohodu o provedení práce DPP. Navštívil jsem pobočku pojišťovny, abych se informoval, zda pojistka se vztahuje i na tuto činnost.

Bylo mi sděleno, že vztahuje - toto tvrzení mám zdokumentováno SMS zprávou od pracovnice pobočky, kde zmíněnou informaci potvrzuje. Proto jsem si pojistku platil dál. 09/2018 se stalo, že při vyjíždění z vrat jsem poškodil zaměstnavateli část vrat - škoda necelých 13.000 Kč. Chtěl jsem tedy uplatnit pojistku, ale bylo mi sděleno, že plnění žádné nedostanu, protože pojistka se nevztahuje na dohodu o provedení práce. Co teď mám udělat? Odvolal jsem se, ale doposud se nikdo neozval. Kdo zodpovídá za zaměstnance pojišťovny, který podá takto zkreslenou informaci? Můžu tuto škodu vyžadovat po tomto zaměstnanci? Děkujeme za odpověď Felix

ODPOVĚĎ:
Náhrady škody, resp. likvidace pojistné události, se můžete domáhat pouze po pojišťovně. Přestože Vám totiž byla nesprávná informace podána konkrétním zaměstnancem pojišťovny, jednal tento zaměstnanec v rámci plnění svých pracovních úkolů, tzn. že za případnou újmu, kterou svým jednáním způsobil, odpovídá jeho zaměstnavatel (tedy pojišťovna).
Pokud bylo pokračování v pojistném vztahu ve Vašem případě závislé na tom, zda se pojištění vztahuje rovněž na DPP a od zaměstnance pojišťovny jste byl písemně ujištěn, že tomu tak je, bylo by možné uvažovat o tom, že jste byl uveden v omyl (a to ohledně rozhodující okolnosti).
Dle § 583 občanského zákoníku platí, že jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.
Nelze tudíž vyloučit, že pokračování v pojistném vztahu je ve Vašem případě od okamžiku, kdy jste byl uveden v omyl, neplatné. V takovém případě by na straně pojišťovny vzniklo tzv. bezdůvodné obohacení, tvořené zaplaceným pojistným za celou dobu od sdělení mylné informace. Toto bezdůvodné obohacení by byla pojišťovna povinna Vám vrátit.
Tuto skutečnost můžete při dalším jednání s pojišťovnou použít jako argument. Pojišťovnu tak můžete vyzvat k tomu, aby Vám (popř. Vašemu zaměstnavateli) nahradila škodu, kterou jste způsobil, anebo se budete domáhat vrácení bezdůvodného obohacení za celou dobu od okamžiku, kdy jste byl pojišťovnou uveden v omyl.
Nepodaří-li se Vám s pojišťovnou dohodnout, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V takovém případě Vám doporučuji advokátní zastoupení: www.advokatikomora.cz
S ohledem na výši škody, kterou jste způsobil, nechávám nicméně na Vašem uvážení, zda se Vám případné podání žaloby vůbec vyplatí, neboť soudní poplatek a náklady advokátního zastoupení mohou vymáhanou částku hravě převýšit (s tím, že výsledek soudního sporu nebude ve Vašem případě zcela jistý).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dohoda o provedení práce a pojistka na škodu způsobenou vozidlem - platí i pro DPP nebo ne?
  • Pokrývá pojistka škodu způsobenou zaměstnancem vozidlem u dohody o provedení práce DPP?