Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

14.10.2017 jsem měl dopravní nehodu, kde viníkem nehody byl řidič druhého osobního automobilu. Byl sepsán protokol o nehodě potvrzený Policií ČR. Můj vůz byl předán do opravy, kde bylo po 2,5 měsíci opraveno. Opravář mi vystavil fakturu na 46.000 Kč, které jsem zaplatil. Po předání faktury pojišťovně viníka (ČSOB) mě likvidátor požádal o dodání dokladů na použité díly, jelikož u něj byly zjištěny nesrovnalosti v ceně dílů.

Opravář uvedl cenu neodpovídající za originální díly, a vzhledem k tomu, že byla možnost použít i levnější varianty, pojišťovna požadovala faktury jako potvrzení. Problém byl i s vysokým počtem hodin za práci, ale ten nakonec pojišťovna odsouhlasila. Likvidátor z pojišťovny se tedy pokoušel dojednat s opravářem předání faktur za použité díly. Bohužel neúspěšně. Předminulý týden byla pojistná událost pojišťovnou ukončena. Nebyla tedy proplacena částka za díly se zdůvodněním, že nebyly doloženy požadované faktury. Náhradu jsem tedy obdržel o 7.175 Kč nižší. Opravář nekomunikuje a odmítá situaci řešit. Prosím o radu jak postupovat. Děkuji Jiří

ODPOVĚĎ:
Pokud se domníváte, že opravář má předmětné faktury k dispozici a že po jejich předložení by se stanovisko pojišťovny změnilo, doporučuji Vám vyvinout na opraváře nátlak za účelem získání předmětných faktur. Dotyčnému opraváři můžete pohrozit buď podáním trestního oznámení (jelikož existuje podezření, že cenu náhradních dílů nadhodnotil za účelem vlastního obohacení, jak jsem psal ve své první odpovědi), popř. můžete opraváře písemně vyzvat k okamžitému předložení faktur s upozorněním, že z důvodu jeho nespolupráce Vám vznikla újma (jejíž náhrady se můžete po opraváři domáhat).
Nebude-li tento nátlak úspěšný, je na zvážení, zda proti opraváři skutečně podniknout nějaké právní kroky. Je pravdou, že podání trestního oznámení je bezúplatné; existuje-li proto na Vaší straně podezření, že opravář se Vás (či pojišťovnu) pokusil podvést (čemuž by i jeho současné chování napovídalo), můžete tento krok učinit. Co se týče vymáhání újmy občanskoprávní cestou (tedy podáním žaloby k soudu), zde bych doporučil učinění tohoto kroku velmi zvážit (a to jak s ohledem na poměrně nízkou vymáhanou částku a také s ohledem na nejistotu procesního úspěchu).
Další osobou, po které se můžete domáhat doplacení Vám vzniklé škody, je viník autonehody (tedy škůdce). Je totiž nutné si uvědomit, že za Vám způsobenou škodu odpovídá právě viník autonehody, nikoli jeho pojišťovna. Pakliže jednání s pojišťovnou nevedlo k Vašemu plnému finančnímu uspokojení, můžete se obrátit na viníka autonehody s písemnou výzvou k náhradě zbytku škody. V této výzvě doložte výši Vám způsobené škody, výši náhrady, kterou jste obdržel od pojišťovny a oznámení pojišťovny o ukončení šetření pojistné události. Viníkovi autonehody oznamte, že pokud Vám nedoplatí zbytek náhrady škody, jste připraven se v této věci obrátit s žalobou na soud (k provedení doplacení stanovte viníkovi autonehody lhůtu alespoň 3 týdny). Jeden stejnopis této výzvy si ponechte, druhý doručte viníkovi autonehody prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou).
Pakliže nebude viník autonehody ochoten Vám náhradu škody doplatit, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V této souvislosti bude podstatné, abyste byl schopen řádně prokázat veškerá svá žalobní tvrzení (pro případ soudního sporu s viníkem autonehody by se Vám proto mohly hodit i předmětné faktury, které zadržuje opravář).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné požadovat rozdíl částky za opravu auta od autoopraváře, když nedodá faktury za náhradní díly pojišťovně zákazníka?