Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřela jsem přes internet přes společnost Financial Solutions and Services s. r. o. pojištění na auto (smlouvu zasílám v příloze), nyní po mně ČSOB pojišťovna přes vymahačskou agenturu požaduje doplatek 6.063 Kč. Dopisy zasílala nedoporučeně poštou na adresu, kde jsem se již nezdržovala.

Kopii dopisů jsem si vyžádala přes ČSOB pojišťovnu, aby mi zaslali na email, když mně volali z vymahačské agentury. Smlouvu jsem ukončila zasláním nedoporučenou poštou na ČSOB pojišťovnu a uzavřela pojištění na auto jinde. Má právo vymahačská agentura po mně vymáhat dlužnou částku za pojištění.
1. smlouvu jsem ukončila zasláním nedoporučeného dopisu (ČSOB poj. ukončení prý nemá),
2. na smlouvě o pojištění není nikde můj podpis, ani pojistné podmínky s ČSOB pojišťovnou.
Je jejich postup zákonný? Děkuji a s pozdravem Iva

ODPOVĚĎ:
Smlouvu je možné uzavřít i po internetu, to znamená že by na smlouvě nemohl ani Váš podpis být, smlouva by však byla platně uzavřená. Pokud jste smlouvu ukončila, bylo by na Vás, abyste ukončení prokázala, což při zasláním nedoporučeného dopisu bude poměrně obtížné.
Pokud jde o dopisy adresované na Vaší starou adresu, pak pojišťovna posílá dopisy na jí poslední známou adresu. Pokud jste jí tedy neoznámila změnu adresy, pak Vám zasílala dopisy správně. Před podáním žaloby by však zaslala nejméně jednu předžalobní upomínku doporučeným dopisem, neboť by musela v soudním řízení prokázat odeslání takové výzvy.
V případě soudního sporu by tak nejspíše se svým nárokem pojišťovna uspěla. Je však otázkou, co vše po Vás pojišťovna požaduje zaplatit, zda pouze samotné pojistné, nebo i další poplatky a náklady vymáhání. Pojistné by mělo být nejspíše zaplaceno, případné ostatní nároky by již mohly být sporné.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výpověď pojistné smlouvy nedorazila do pojišťovny - oprávněnost vymáhání dluhu pojišťovnou