Počet stránek ve webu: 39.851

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o dítěti vhodném k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, která musí obsahovat:

  • osobní údaje,
  • doklad o státním občanství či o povolení k trvalému pobytu nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,
  • údaje o  sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, popřípadě prarodičů,
  • doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení podle zvláštního právního předpisu,
  • rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno,
  • zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte.
Po shromáždění všech těchto dokladů obecní úřad obce s rozšířenou působností ihned postoupí kopii spisu dítěte krajskému úřadu. Krajský úřad pro účely zprostředkování vede evidenci dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. Je-li třeba, pak krajský úřad provede za účelem nalezení vhodné formy náhradní rodinné péče u dítěte také odborné posouzení, které spočívá v posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje dítěte.