Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Osvojitelé se stávají rodiči dítěte zapsanými v jeho rodném listě a mezi osvojiteli a osvojencem  vznikají vztahy jako mezi rodiči a dětmi, dítě získává příjmení  osvojitele, dítě se plně začleňuje do nové rodiny, včetně vazeb na širší rodinu, vzniku dědického práva atp.


Osvojitelé získávají k dítěti práva a povinnosti vyplývající z rodičovské role. Vztahy dítěte k jeho původním rodičům zcela zanikají.

Osvojení, adopce

Osvojení neboli adopce je forma náhradní rodinné péče o děti tzv. právně volné, tzn. že:

  • rodiče dali předem souhlas s osvojením svého dítěte bezvztahu k určitým osvojitelům, tento může být dán nejdříve šest týdnů po narození dítěte, a to před soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí, souhlas může být odvolán pouze do doby, než bude dítě umístěno do péče budoucích osvojitelů,
  • soud určil tzv. absolutní nezájem rodičů o dítě, jelikož     po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka,
  • soud určil tzv. kvalifikovaný nezájem rodičů o dítě, tzn. že rodiče neprojevovali o dítě opravdový zájem po dobu nejméně šesti měsíců,
  • soud zbavil rodiče rodičovské zodpovědnosti,
  • rodiče dítěte zemřeli.


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.