Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby žák ve školní jídelně odebíral a platil pouze polévku. Pracuji ve školní kuchyni a je na mě veden nátlak ze strany vedení školy, že někteří žáci chtějí chodit pouze na polévky. Nechtějí si objednat a platit celý plnohodnotný oběd, ale pouze polévku a tu následně zaplatit. Podle mého názoru toto ve školním stravování možné není, protože žáci dostávají na obědy příspěvky a program strava.cz umožňuje objednat pouze celý oběd.

Proto by tito žáci nemohli dostat čip k odběru stravy. Dále by to také mělo vliv na vedení spotřebního koše. Oběd je brán jako souhrn polévky, hlavního chodu, dezertu (salátu, moučníku atd.) a nápoje. Jakým způsobem by se dalo vyhovět dětem, které na obědy nechodí a chtěly by chodit pouze na polévky? Víme, že polévka vždy zbyde, spousta žáků polévku vynechává, ale platí ji ostatní rodiče a dát ji těm žákům zdarma by asi nebylo v pořádku, že? Nebo i toto lze nějak ošetřit třeba v nějaké směrnici? Děkuji za odpověď. Bohumila.

 

ODPOVĚĎ:
Souhlasím s Vaším názorem. Odběr polévek není možné považovat za školní stravování ve smyslu § 1 vyhlášky o školním stravování. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že:
„Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb …
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. “
Požadavkům, které v dotazu popisujete, by bylo patrně možné vyhovět v režimu tzv. jiných stravovacích služeb. Konkrétně dle § 3/6 a 7 vyhlášky o školním stravování platí, že:
„Stravovací služby nad rámec § 4 (dále jen "jiné stravovací služby") poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb … může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního stravování. “
Pokud by se tedy Vaší jídelně podařilo splnit všechny shora uvedené podmínky, bylo by možné provozovat kromě běžného školního stravování i jiné stravovací služby. Tyto jiné stravovací služby by pak mohly mít právě podobu výdeje polévek. V takovém případě by však byli žáci (resp. jejich zákonní zástupci) nuceni hradit tyto jiné stravovací služby v režimu odlišném od školního stravování.
V této věci Vám doporučuji obrátit se (s žádostí o konzultaci konkrétních podmínek pro poskytování jiných stravovacích služeb) buď na příslušný odbor krajského úřadu, anebo přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (které vyhlášku o školním stravování vydalo) :
https://www.msmt.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 107/2005 Sb. , o školním stravování

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.