Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká vysokoškolského zákona a poplatků spojených se studiem, rád bych si ověřil, že jsem tento zákon pochopil správně.
1) Je pravda, že poplatek za další studium byl zrušen? Tedy pokud budu studovat v dalších bakalářských či navazujících magisterských studiích, nebude tento poplatek uplatňován?

2) Dále bych se rád zeptal na poplatky za delší studium. Po absolvování střední školy s maturitou jsem nastoupil na veřejnou vysokou školu a řádně dokončil tříletý bakalářský obor za 3 roky (tedy v řádné době). Ihned poté jsem řádně absolvoval dvouletý navazující magisterský obor za 2 roky (taky v řádné době). Žádná jiná studia (započatá, ani neúspěšná) nemám.
Rád bych se zeptal, zda mám nyní nárok v bakalářském studiu na bezplatných 3+1 let a v navazujícím magisterském 2+1 rok.
2.1) Dále by mě zajímalo, pokud bych nyní zahájil další bakalářské studium, které bych například po roce ukončil (tedy studium neukončil řádně), zda se tato neúspěšně odstudovaná doba jednoho roku bude započítávat pouze do bakalářského studia, ve kterém o rok přijdu (takže mi zbydou pouze 3 bezplatné roky v bakalářském studiu), nebo se tato doba dotkne i budoucího navazujícího magisterské studia, kde bych pak měl nárok pouze na 2 bezplatné roky.
3) Poslední dotaz souvisí s bodem 2.1, jak by se celá situace změnila, pokud bych začal studovat současně dva bakalářské obory najednou? Tedy jak by se započítávala (neúspěšně) odstudovaná doba apod. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Poplatek za další studium:
Je pravdou, že tzv. poplatek za další studium byl k 1. 9. 2016 zrušen, a to prostřednictvím jedné z novel zákona o vysokých školách.
2/ Poplatek za delší studium:
Co se týče tohoto Vašeho (a dalších) dotazu, lze Vás odkázat například na tento přehled:
https://www.muni.cz/studenti/poplatky/k-poplatku-za-studium-kdy-zacnu-platit-jak-se-doba-studia-pocita
Především Vám pak doporučuji obrátit se s těmito dotazy na studijní oddělení té fakulty, na které byste chtěl případně začít opět studovat.
V tomto ohledu je klíčový § 58/3 zákona o vysokých školách, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium;
- do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu;
- období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.
Z výše uvedeného dovozuji, že Vaše pochopení zákona o vysokých školách je správné, tzn. že v eventuálním dalším studiu byste měl mít nárok na 3 + 1 rok (v rámci bakalářského studia) a na 2 + 1 rok (v rámci magisterského studia).
3/ Neúspěšné bakalářské studium:
Z úvodní části § 58/3 zákona o vysokých školách:
"Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium ..."
dovozuji, že případně ztracený rok bakalářského studia by se měl promítnout pouze do Vašeho bakalářského studia (a tedy bez přesahu do magisterského studia). Je totiž zjevné, že zákonodárce v tomto ohledu bakalářské a magisterské studium striktně odlišuje. Dokud nebudete mít řádně ukončené bakalářské studium, bude Vám případně vyměřován poplatek za delší studium v bakalářském programu. Magisterské studium do doby ukončení bakalářského studia stejně nebudete moci zahájit (a proto se Vám do něj ani nemůže započítávat případně ztracený rok bakalářského studia).
4/ Souběžné studium dvou bakalářských oborů:
V § 58/3 zákona o vysokých školách je na tuto situaci výslovně (byť stručně) pamatováno:
"... období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou ..."
Případné prodloužení bakalářského studia by se tak mělo při vyměření poplatku za delší studium započítat pouze jednou (nemělo by tudíž mít žádný vliv na druhé - řádně probíhající - bakalářské studium).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem