Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nově připravovaný občanský zákoník přinese několik změn pro každého občana České republiky. Současný občanský zákoník je totiž v platnosti od roku 1964 a byl pouze průběžně novelizován. V novém občanském zákoníku najdete Obecnou část, Absolutní majetkové právo, Relativní majetkové právo, Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.


novy-obcansky-zakonik-2010-2011-2012Svéprávnost

Plnou svéprávnost získává člověk dosažením 18. roku života, dříve se může stát svéprávným díky sňatku. Nový zákoník umožňuje nabytí svéprávnosti také emancipací. Pokud je například 17-letý mladík schopen se o sebe sám postarat, není finančně ani jinak existenčně na nikom závislý, může nabýt svéprávnosti. Současná úprava zákona neumožňuje nesvéprávným zařizovat jisté věci – například odběr elektrické energie nebo plynu. Nabytím svéprávnosti může osoba mladší 18 let tyto záležitosti vyřizovat bez souhlasu zákonného zástupce.

Dědictví

Podle nové úpravy zákona o dědictví budou nově zahrnuti do skupiny lidí s právem dědit také bratranci a sestřenice.

Změna chápání pojmu věci v právním smyslu

Platný zákoník výslovnou definici věci nemá. Nový občanský zákoník vychází s rakouského modelu definice věci, který zní takto: "Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“

Náhradní mateřství

Náhradní mateřství řeší problematiku, kdy manželský pár poskytne své zárodečné buňky za účelem oplodnění v laboratoři a donošení dítěte (embrya) jinou ženou. Vzhledem k tomu, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, je možné vztah dárkyně embrya - neplodné ženy - k dítěti legalizovat cestou osvojení. Výslovně se proto stanoví, že osvojení v případech náhradního mateřství je povoleno.

Zvíře konečně nebude jen "věc"

Při připomínkovém řízení se mnohokrát opakoval dotaz na status "věci“. Vymezení této definice zajímalo mimo jiné i Asociaci českých cirkusů, kteří do připomínkového řízení napsali toto: "Pokud zvíře nebude věcí, jaký status bude mít? Obáváme se častého rozporuplného vykládání a posuzování jednotlivých situací, na které byla dosud dána jasná pravidla, protože zvíře věcí bylo. Obracíme se s dotazem, jaká bude mít konkrétně zvíře práva a povinnosti.“

I na tuto problematiku nový zákoník pamatuje. Zvířata jsou dnes právní teorií považována za věci v právním smyslu (zákon o nich totiž výslovné ustanovení nemá). Návrh, inspirovaný v této souvislosti nejen některými zahraničními zákony ale i mezinárodními smlouvami, navrhuje výslovně stanovit, že živé zvíře není věcí ve smyslu práva.


Zdroj pro článek: tn.cz, 25.1.11