Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2012 jsme zrušili synovi stavební spoření vedené na jeho jméno. Peníze jsme půjčili příbuzné a následně za ně pořídili nemovitosti, které jsou ve vlastnictví mém a bývalé ženy (matky). Nyní je syn plnoletý a požaduje po nás peníze, které jsme mu naspořili (cca 237.000 Kč). Musíme je synovi vrátit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Přestože jste smlouvu o stavebním spoření uzavřeli a peníze na účet posílali vy jako rodiče, poukázáním finančních prostředků na účet stavebního spoření se tyto prostředky stávají majetkem majitele účtu - tedy Vašeho syna, i když byl v té době nezletilý. Naspořené finanční prostředky tedy patří Vašemu synovi a vy jako rodiče tyto finanční prostředky pouze spravujete do doby synovy zletilosti.
Jako rodiče totiž můžete Vašeho syna zastupovat jen v běžných záležitostech, jinak potřebujete souhlas soudu. S výtěžkem ze stavebního spoření jste tedy nebyli oprávněni nakládat bez souhlasu soudu. Pokud jste finanční prostředky ze stavebního spoření investovali bez souhlasu soudu, Váš syn má nyní právo po Vás tyto naspořené peníze požadovat. Pokud požadovanou částku nemůžete synovi uhradit jednorázově, můžete se pokusit se synem dohodnout na splátkách. Jestliže k dohodě se synem nedojde, může se Váš syn obrátit na soud a požadovat po vás úhradu dlužné částky soudní cestou.