Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

 

Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pojištěné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi OSVČ v DPN, lékaři a OSSZ.

Pokud OSVČ onemocní a  bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou (DPN), obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti“), který je dokladem, v  němž je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod. , a  je předkládán případné kontrole z  OSSZ. Nemění se povinnost dodržovat režim DPN pojištěnce stanovený lékařem a  povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

OSVČ již příslušné OSSZ nezasílá žádost o  nemocenské v  podobě papírových tiskopisů, toto provádí přímo lékař elektronicky. Po ukončení DPN (lékař odesílá také elektronicky) musí však OSVČ sama u OSSZ oznámit den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Toto oznámení OSVČ učiní prostřednictvím formuláře "Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti", který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat na OSSZ.   Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského!

Nemocenské (nemocenská dávka z  nemocenského pojištění) bude zasláno na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z  účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v  souvislosti s  vyplácením dávek nemocenského pojištění. Pokud OSVČ požaduje nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné OSSZ a  to např. prostřednictvím tiskopisu „Žádost o  změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, přístupný na webu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal (tiskopisy-pro-pojistence).